Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen Matkailu ja Ravintolayrittäjät ry

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ilkka Joukanen

 

Rekisterin nimi

Varsinais-Suomen Matkailu ja Ravintolayrittäjät ry:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakas- ja yhteistyösuhteiden, potentiaalisten asiakkuuksien ja kumppanuuksien
sekä muiden yhteyksien hoitaminen ja kehittäminen, viestintä ja markkinointi

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • yrityksen nimi ja yhteystiedot (käynti- ja laskutusosoite, puhelinnumero
    ja www-osoite) sekä laskutukseen liittyvät tiedot
  • yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
    sekä titteli tai asema organisaatiossa

Evästeet

Käytämme nettisivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
tai mobiililaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisterissä olevista yrityksistä tai yhteyshenkilöiltä, www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Luovutamme henkilötietoja vain laskutusta, sähköisten asiakaskirjeiden tai muun materiaalin lähettämistä varten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Tällöin tietosuojasta sovitaan sopimuksin.

 

Tietojen siirtäminen EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Säilytämme rekisterin henkilötiedot luottamuksellisina. Rekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta. Tietoverkot ja laitteistot on suojattu asianmukaisesti muun muassa palomuureilla ja salasanoilla.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa pyytää pääsyä henkilötietoihinsa, pyytää korjausta virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin sekä pyytää tietojen poistamista. Yhteydenotot näitä pyyntöjä koskien tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.